Uitvoering in voorbereiding

Sinds het voorjaar 2016 zijn de initiatiefnemers druk bezig met de voorbereidingen van het project. Dat de aanlichting van historische gebouwen en objecten in Leidschendam Centrum een indrukwekkend geheel kan worden, staat als een paal boven water. "In dit geval het water van de Vliet", zegt Schoevers met een knipoog. "Deze waterweg kun je als een goudader zien vanuit oogpunt van toerisme en recreatie. Genieten in de breedste zin van het woord, en licht voegt daar een extra dimensie aan toe."

Het projectteam bestaat uit (v.l.n.r.) Wim Schoevers, Teun Glasbergen. Peter de Groot en lichtarchitect Rob Kruizinga (IPV Delft).

Projectteam28maart01


Sluisinhetlicht

Samen met de provincie is de restauratie van het sluiswachtershuis in het voorjaar van 2016 aangegrepen om enkele lichtarmaturen te testen. "We zijn in het huidige voorbereidende stadium dus al druk bezig met te bezien hoe de nieuwste technologie op het gebied van apparatuur en bediening ingepast kan worden in het definitieve plan. De vaststelling daarvan staat de komende maanden op de agenda."

testsluiskantoor1

testsluiskantoor2

Achter de schermen werken de lichtarchitect en technici hard door aan het tot in detail in kaart brengen van de diverse te verlichten objecten en aan het testen van lichtarmaturen. Zo kon men het onderhoud van de buitenmuren van de Dorpskerk aangrijpen om een kijkje op het dak te nemen. De steigers stonden er immers voor klaar! Waar kunnen we welke soort armaturen plaatsen, wat is de beste plek, wat geeft het beste effect, allemaal vragen die ter plekke beantwoord konden worden.