Breed gedragen

Vanuit de gedachte dat belangstelling, draagvlak en medewerking alleen succesvol kan worden gegenereerd door vanaf het allereerste begin een grote groep belanghebbenden te betrekken, hebben de beide initiatiefnemers de volgende stakeholders vanaf de eerste gedachte bij het plan betrokken:
 • Ondernemers Vereniging Leidschendam Centrum
 • Stichting Promotie Leidschendam Centrum
 • Gemeente Leidschendam-Voorburg
 • Provincie Zuid-Holland
 • Vereniging Erfgoed Leidschendam
 • Van Ravesteynfonds
 • Beeldengroep Damwachters
 • Woningen/winkels Damplein
 • Stichting Molen De Salamander
 • RK Petrus en Pauluskerk
 • PKN Dorpskerk De Peperbus
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Eigenaar Delftsekade 31
 • Eigenaar Sluiskant
 • Vertegenwoordiger Damplein
 • VVE Huyze Theresia

Startbijeenkomst op 21 januari 2015 met een grote groep belanghebbenden.
2015-01-21 LICHT op de SLUIS 002

Tussen september 2015 en januari 2016 is het plan en het (concept)dekkingsplan met o.m. de volgende partijen besproken:
 • Stichting Promotie Leidschendam Centrum
 • Provincie Zuid-Holland
 • Politieke partijen Leidschendam-Voorburg: VVD, GBLV, CDA, PvdA, D66 en GL
 • Van Ravesteynfonds
 • Bouwfonds Cultuurfonds
 • Rabobank Stimuleringsfonds
 • VOF Leidschendam Centrum
 • RK Petrus en Pauluskerk / bestuur St. Maarten & Trinitas