Organisatorisch kader

Ten behoeve van de realisatie van het project Licht op de Sluis is per 7 maart 2016 de Stichting Licht op de Sluis opgericht. Dit bleek de wenselijke weg omdat de Stichting Promotie Leidschendam Centrum - vanuit wiens hoedanigheid de fondsenwerving aanvankelijk is verricht - in de kern een ondernemersfonds is met een looptijd van drie jaar en deze periode eindigt per 31 december 2016. Daarom kunnen geen verplichtingen worden aangegaan die langer lopen dan deze datum.

In overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg en met instemming van de Provincie Zuid-Holland is daarom besloten een eigen stichting op te richten met als doel:
Het onder de aandacht brengen van de historische gebouwen en objecten in de gemeente Leidschendam-Voorburg, in het bijzonder die in Historisch Leidschendam Centrum/Sluisgebied, en daarmee het bevorderen van het leefklimaat, leefbaarheid, veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit, tevens ter bevordering van de toeristische functie en lokale economie, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Gegevens Stichting Licht op de Sluis:

adres

Het bestuur van de Stichting Licht op de Sluis bestaat per 1 juni 2016 uit:
  • Teun Glasbergen - voorzitter (midden op de foto)
  • Wim Schoevers - secretaris/penningmeester (rechts)
  • Peter de Groot - algemeen bestuurslid (links)

28maart03Bestuur

Hier kunnen de statuten gedownload worden.